Disclaimer

Disclaimer (website/E-book)

De informatie op deze website is met grote zorg, zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een (medisch) consult. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie.

Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons gewijzigd worden.

Op deze website kan verwezen worden naar derden. Links van derden op deze website worden niet continu door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Copyright website
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur en Gezond Leven.

Copyright E-book
Niets van dit E-book Puur en Gezond Leven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur en Gezond Leven.